top of page

Tutoring, Mentoring, Counseling Services

Kolej / Kariyer Hazırlık Programı

(CASE-PREP 101 KURSU) - 3600 $ SINIRLI SÜRE TEKLİF 1800 $
(36) Öğrenci Başına Verilen Beceriler (1/1)
PayPal ButtonPayPal Button
Kariyer Becerileri Geliştirme Kursu - 900 $ SINIRLI SÜRE TEKLİF 450 $
(9) Öğrenci Başına Verilen Beceriler (1/1)  

Gençlerin kariyer keşif becerileri, stajlar ve işbaşı gölgeleme fırsatları kazanmasına yardımcı olmak için yerel personel acenteleri ve profesyonel ticaret okullarıyla ortaklık yapıyoruz.  

PayPal ButtonPayPal Button
Akademik Beceriler Geliştirme Kursu - 900 $ Sınırlı süre teklifi 450 $
(9) Öğrenci Başına Verilen Beceriler (1/1)

Öğrencilere araştırmaya dayalı stratejiler sunmak için yerel okul bölgeleri, kolejler ve üniversitelerle işbirliği yapıyoruz.

PayPal ButtonPayPal Button
Sosyal Beceri Geliştirme Kursu - 900 $ Sınırlı süre teklifi 450 $
(9) Öğrenci Başına Verilen Beceriler (1/1)

Öğrencilerin temel bağımsız yaşam becerilerini kullanmalarına yardımcı olmak için yerel sivil gruplarla ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık yapıyoruz.

PayPal ButtonPayPal Button
Keşifsel Beceri Geliştirme Kursu - 900 $ SINIRLI SÜRE TEKLİF 450 $
(9) Öğrenci Başına Verilen Beceriler (1/1)

Öğrencilerin topluluk ortamlarında öğrendiklerini uygulamalarına yardımcı olmak için yerel topluluk ajanslarıyla ortaklık yapıyoruz.   

PayPal ButtonPayPal Button
Financial Literacy Program

The financial literacy program is designed to increase financial education skills in the areas of budgeting, investment
strategies, debt consolidation, and credit restoration. The program can be implemented both virtually or in-person
and is designed to provide individualized or group preparation in the form of educational consulting and specialized
 
training and development.

 

 

(FLP) Learning Curriculum - $1,799 per subscription YOU PAY!! $997

(36) Coaching Sessions - $900 per subscription

Financial Literacy Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

​​

Digital Currency Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

​​

Credit Restoration Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

Debt Management Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button

Entrepreneurship Program

The entrepreneurship program is designed to increase student engagement and comprehension in the areas of financial
 
services (life/health, estate planning) real estate investing, (property management, analysis, evaluation) stock option
 
trading (contracts, market trends & analysis) and marketing and branding (imagining & content analysis, advertising).

(EP) Learning Curriculum - $1,799 per subscription YOU PAY!! $997

(36) Coaching Sessions - $900 per subscription

Financial Services Consultant Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

Real Estate Investing Consultant Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

Stock Option Trading Consultant Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

Branding & Marketing Consultant Course - $450 per subscription YOU PAY!! $297

(9) Coaching Sessions - $450 per subscription

PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
Social Emotional Learning Program

The social emotional learning program is designed to increase student engagement and comprehension in the areas of self-advocacy awareness, bullying prevention, gang awareness and mental health awareness. The program is designed to provide individualized and group preparation in the form of social emotional learning and development.

(SEL) Learning Curriculum - $1,199 per subscription YOU PAY!!
$697
(24) Coaching Sessions - $600 per subscription


Bulling Prevention Course - $300 per subscription YOU PAY!! $197
(6) Coaching Sessions - $300 per subscription


Gang Awareness Course -
$300 per subscription YOU PAY!! $197
(6) Coaching Sessions - $300 per subscription


Mental Health Awareness Course - $300 per subscription YOU PAY!! $197
(6) Coaching Sessions - $300 per subscriptionSelf-Advocacy Awareness Course - $300 per subscription YOU PAY!! $197
(6) Coaching Sessions - $300 per subscription
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
PayPal ButtonPayPal Button
bottom of page